© Wim Kloppenburg. Laatste update 31 mei 2024.
Made with Xara Web Designer+
Varia

Artikelen over verschillende liturgische en muzikale onderwerpen

Enkele korte bijdragen over de Nieuwe Bijbelvertaling Na het verschijnen in 2004 heb ik verschillende, vaak kritische beschouwingen aan de NBV gewijd. Omdat er in de afgelopen jaren al erg veel over dit onderwerp geschreven is en er ìnmiddels ook een herziene uitgave is verschenen (NBV21), beperk ik mij op deze website tot enkele fragmenten die naar mijn mening nog altijd actueel zijn. De Bijbel en het concertprogramma Genesis 1 Een pluimpje van Jezus? Marcus 7 Verdwenen woorden goedertierenheid, schare
bladeren
bladeren
Wim Kloppenburg  Hymnologie