Liederen A-Z
© Wim Kloppenburg. Laatste update 31 mei 2024.
Made with Xara Web Designer+
bladeren
bladeren
Wim Kloppenburg  Hymnologie
Buitenlandse liederen die vertaald zijn in het

Nederlands, en omgekeerd

Agneau de Dieu (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Allein Gott in der Höh’ sei Ehr (in: Zangdienst op Trinitatis) A solis ortus cardine Audi, benigne Conditor (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Christ lag in Todesbanden (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Christ unser Herr zum Jordan kam Luthers doopcatechese Christ upon the mountain peak (in: Twee Engelse liederen voor Reminiscere) Christum wir sollen loben schon Creator alme siderum (in: Zangdienst op Trinitatis) Das ist ein köstlich Ding, dem Herren danken (‘Wat zo geweldig is’) Die nacht ist vorgedrungen Dies sind die heilgen zehn Gebot Over BWV 679 Du som gick före oss (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Earth and all stars! Loud rushing planets! Ein neues Lied wir heben an Luthers eerste lied Es ist ein Ros entsprungen Eternal Father, strong to save (in: De Titanic en het kerklied) Gott hat das erste Wort Hierusalem my happie home Geniaal vertaald door Willem Barnard Holz auf Jesu Schulter Hora novissima ’t Uur van het scheiden; vertaling Jan Wit Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand Judge eternal, throned in splendor Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (in: Zangdienst op Trinitatis) Müde bin ich, geh zur Ruh’ (‘Ik ga slapen, ik ben moe’) Nun freut euch, lieben Christen gmein (in: Zangdienst op Trinitatis) O Haupt voll Blut und Wunden (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) O Heiland, reiß die Himmel auf O lux beata Trinitas (in: Zangdienst op Trinitatis) O Traurigkeit, o Herzeleid She sits like a bird Silence, my soul Sonne der Gerechtigkeit Stabat mater dolorosa (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Super flumina Babylonis Swiftly pass the clouds of glory (in: Twee Engelse liederen voor Reminiscere) Veni Creator Spiritus Vertaald door Luther en Schulte Nordholt Veni Sancte Spiritus Twee vertalingen van de Gouden Sequens Veni, veni Emanuel Vexilla regis prodeunt Weary of all trumpeting (In: Regen en zon, aarde en hemel) When I survey the wondrous Cross (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Wir glauben all an einen Gott (in: Zangdienst op Trinitatis)
Alfabetische lijst van besproken liederen Alles wat over ons geschreven is (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Christus lag in de dood terneer (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Christus staat in majesteit (in: Twee Engelse liederen voor Reminiscere) De koningsvaandels trekken uit (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) De Moeder stond door smart bevangen (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) De nacht is haast ten einde Des Konings vaandels gaan vooraan (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) De wereld is gewonnen Mooiste Pinksterlied uit de 20 e eeuw ontbreekt in LB-2013 Die in de dood gebonden lag (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Dragende, moederlijke God (in: Zangdienst op Trinitatis) Een nieuwe Liedt wy heven aen Een vogel, ze broedt Een zaaier ging uit om te zaaien ”Wat is de ‘echte’ zaaier?” Ere zij God de Zoon Er is een roos ontloken Er staat een boom geplant (in: Zangdienst op Trinitatis) Getrouwe Schepper, hoor ons aan Gij die der sterren schepper zijt (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Gij die ver voor ons uit (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Gij hebt met uw brede gebaren (in: ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’) Gij werken des Heren, zegent de Heer Gij zijt in glans verschenen Met de originele melodie van Herman Strategier God heeft het eerste woord Waarom strofe 3 werd geschrapt God in den hoog’ alleen zij eer (in: Zangdienst op Trinitatis) Hierheen, Adem! (‘Veni Sancte Spiritus’, vert. Huub Oosterhuis) Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten Ik ga slapen, ik ben moe In eigen kracht verrezen (in: ‘Gij zijt in glans verschenen’) Jeruzalem, mijn vaderstad Zonder N****s en Joden?! Jezus Christus, onze Heiland, heeft de dood overmand Kom o Geest des Heren kom (‘Veni Sancte Spiritus’, vert. J.W.Schulte Nordholt) Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer (‘Veni Creator Spiritus’) Kom Schepper God, o Heilge Geest (‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist’) Kom tot ons, scheur de heem’len, Heer Kyrie, God Vader in eeuwigheid (in: Zangdienst op Trinitatis) Maria heeft vol vreugde (in: ‘Gij zijt in glans verschenen’) Met de boom des levens Niet enkel door het water (in: Zangdienst op Trinitatis) Nikolaos, pleit voor ons (‘Uit de schemer van de tijden’) O eeuwge Vader, sterk in macht (in: De Titanic en het kerklied) O goede Schepper, trouwe Heer (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) O hoofd vol bloed en wonden (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) O kom, o kom Immanuël (in ‘Veni, veni Emanuel’) O kostbaar kruis, o wonder Gods (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) O Lam van God, gehoond, bespot (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) O Liefde die verborgen zijt (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Onder ’t kruishout, droef van harte (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) O wijsheid, daal als vruchtbare taal (in ‘Veni, veni Emanuel’) O zalig licht, Drievuldigheid (in: Zangdienst op Trinitatis) Op aarde plant het kwaad zich voort (in ‘Veni, veni Emanuel’) Psalm 2 De storende Kerstpsalm Psalm 31 (in ‘Van ’t vroeglicht van de dageraad’) Psalm 42 Zoals een hert reikhalst Psalm 119 – de langste Psalm De alefbetische Psalm, vertaald en berijmd Psalm 136 – zesentwintig refreinen Psalm 137 – Super flumina Babylonis Psalm 150 – het orgel in de Psalm Rechter in het licht verheven Regen en zon, aarde en hemel Vrije vertaling van ‘Earth and all stars!’ Rust nu mijn ziel Vertaling van ‘Silence, my soul’ Toen Jezus bij het water kwam Uit de schemer van de tijden ‘Nikolaos, pleit voor ons!’ ’t Uur van het scheiden ‘Hora novissima’ vertaald door Jan Wit Van ’t vroeglicht van de dageraad Verheugt u, christenen, tezaam (in: Zangdienst op Trinitatis) Wat zo geweldig is: om U te danken Swingend Psalmlied, zéér vrij vertaald Wie hangt er zo deerlijk (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Wie heeft op aard de prediking gehoord (in: Zangdienst in de Veertigdagentijd) Wij eten weer het bitter brood ‘Ingedampt frygisch’ Wij geloven allen in één God Wij komen van Oosten, wij komen van ver (in: Zangdienst op Trinitatis) Zij zit als een vogel Zij zullen de wereld bewonen (in: ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’) Zoals een hert reikhalst naar levend water Zonne der gerechtigheid ‘Een naadloze lappendeken’

Liedbesprekingen op (onder)titel

Alfa en Omega ‘God heeft het eerste woord’ De alefbetische Psalm, vertaald en berijmd De bijzondere geschiedenis van een ogenschijnlijk simpel kinderliedje De O van Orgel Over de vertaling van Psalm 150 De storende Kerstpsalm De Titanic en het kerklied De Triniteit – dogma en doxologie De verheerlijking op de berg Een gezongen doopcatechese ‘Christ unser Herr zum Jordan kam’ Een maximaal gevulde, dactylische hexameter ‘Hora novissima’ Een melodie als een stil brandende kaars ‘Es ist ein Ros entsprungen’ Een naadloze lappendeken‘Zonne der gerechtigheid’ Een nieuw lied: mét of zónder moderne technologie? ‘Earth and all stars’ Een onvertaalbaar lied? ‘Met de boom des levens’ Een welkom alternatief voor ‘U zij de glorie’ Lied 1008 en de Boerenoorlog Het raadsel van Gods verborgenheid Over Jochen Klepper Ingedampt frygisch ‘Wij eten weer het bitter brood’ Klägliches Grab-Lied, am stillen Freytage zu singen Moses and Elija vanish… in: Twee Engelse liederen voor Reminiscere Over een vurig lied en een auto in brand Passie en Pasen als overwinning Pinksteren - tussen Hemelvaart en Voleinding Poor tunes can be harmful for singers and listeners Twee Engelstalige liederen voor zondag Reminiscere Twee Nederlandse versies van de Gouden Sequens Veni Creator Spiritus en een twijfelachtige bron… Vijand van de lusteloosheid Notities bij een hedendaags Pinksterlied Wachter, wat is er van de nacht? Wat is de “echte” zaaier? Zesentwintig refreinen. Extase of verveling? Psalm 136 Zingen en bidden tot een heilige? Nicolaos, pleit voor ons!