Alfabetische lijst van besproken liederen

Liederen A-Z
© Wim Kloppenburg, laatste update 29 mei 2023
Made with MAGIX Web Designer Premium
Allein Got in der Höh’ sei Ehr (in: Zangdienst op Trinitatis) Christ unser Herr zum Jordan kam Luthers doopcatechese Christ upon the mountain peak (in: Twee Engelse liederen voor Reminiscere) Christus staat in majesteit (in: Twee Engelse liederen voor Reminiscere) Creator alme siderum (in: Zangdienst op Trinitatis) Das ist ein köstlich Ding, dem Herren danken (‘Wat zo geweldig is’) De nacht is haast ten einde De wereld is gewonnen Mooiste Pinksterlied uit de 20 e eeuw ontbreekt in LB-2013 Die nacht ist vorgedrungen Dies sind die heilgen zehn Gebot Over BWV 679 Dragende, moederlijke God (in: Zangdienst op Trinitatis) Earth and all stars! Loud rushing planets! Een vogel, ze broedt Een zaaier ging uit om te zaaien ”Wat is de ‘echte’ zaaier?” Ein neues Lied wir heben an Luthers eerste lied Ere zij God de Zoon Er is een roos ontloken Er staat een boom geplant (in: Zangdienst op Trinitatis) Es ist ein Ros entsprungen Eternal Father, strong to save (in: De Titanic en het kerklied) Gij die der sterren schepper zijt (in: Zangdienst op Trinitatis) Gij hebt met uw brede gebaren (in: ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’) Gij werken des Heren, zegent de Heer Gij zijt in glans verschenen Met de originele melodie van Herman Strategier God heeft het eerste woord Waarom strofe 3 werd geschrapt God in den hoog’ alleen zij eer (in: Zangdienst op Trinitatis) Hierheen, Adem! (‘Veni Sancte Spiritus’) Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten Hierusalem my happie home Geniaal vertaald door Willem Barnard Holz auf Jesu Schulter Ik ga slapen, ik ben moe In eigen kracht verrezen (in: ‘Gij zijt in glans verschenen’) Jeruzalem, mijn vaderstad Geniale vertaling, maar hoe zit het met het n-woord? Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand Jezus Christus, onze Heiland, heeft de dood overmand Judge eternal, throned in splendor Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist Kom o Geest des Heren kom (‘Veni Sancte Spiritus’) Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer (‘Veni Creator Spiritus’) Kom Schepper God, o Heilge Geest (‘Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist’) Kom tot ons, scheur de heem’len, Heer Kyrie, God Vader in eeuwigheid (in: Zangdienst op Trinitatis) Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit (in: Zangdienst op Trinitatis) Maria heeft vol vreugde (in: ‘Gij zijt in glans verschenen’) Müde bin ich, geh zur Ruh’ Met de boom des levens
Niet enkel door het water (in: Zangdienst op Trinitatis) Nikolaos, pleit voor ons (‘Uit de schemer van de tijden’) Nun freut euch, lieben Christen gmein (in: Zangdienst op Trinitatis) O eeuwge Vader, sterk in macht (in: De Titanic en het kerklied) O Heiland, reiß die Himmel auf O kom, o kom Immanuël (in ‘Veni, veni Emanuel’) O lux beata Trinitas (in: Zangdienst op Trinitatis) O Traurigkeit, o Herzeleid O wijsheid, daal als vruchtbare taal (in ‘Veni, veni Emanuel’) O zalig licht, Drievuldigheid (in: Zangdienst op Trinitatis) Op aarde plant het kwaad zich voort (in ‘Veni, veni Emanuel’) Over een vurig lied en een auto in brand (‘Gij werken des Heren’) Psalm 2 De storende Kerstpsalm Psalm 42 Zoals een hert reikhalst Psalm 119 – de langste Psalm De alefbetische Psalm, vertaald en berijmd Psalm 136 – zesentwintig refreinen Psalm 137 – Super flumina Babylonis Psalm 150 – het orgel in de Psalm Rechter in het licht verheven Regen en zon, aarde en hemel Vrije vertaling van ‘Earth and all stars!’ Rust nu mijn ziel Vertaling van ‘Silence, my soul’ She sits like a bird Silence, my soul Sonne der Gerechtigkeit Swiftly pass the clouds of glory (in: Twee Engelse liederen voor Reminiscere) Toen Jezus bij het water kwam Uit de schemer van de tijden ‘Nikolaos, pleit voor ons!’ Veni Creator Spiritus Vertaald door Luther en Schulte Nordholt Veni Sancte Spiritus Twee vertalingen van de Gouden Sequens Veni, veni Emanuel Verheugt u, christenen, tezaam (in: Zangdienst op Trinitatis) Wat zo geweldig is: om U te danken Swingend Psalmlied, zéér vrij vertaald Weary of all trumpeting (In: Regen en zon, aarde en hemel) Wij eten weer het bitter brood ‘Ingedampt frygisch’ Wij komen van Oosten, wij komen van ver (in: Zangdienst op Trinitatis) Wir glauben all an einen Gott (in: Zangdienst op Trinitatis) Zij zit als een vogel Zij zullen de wereld bewonen (in: ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’) Zoals een hert reikhalst naar levend water Zonne der gerechtigheid ‘Een naadloze lappendeken’
bladeren
bladeren
Wim Kloppenburg  Hymnologie